1.png

Utbildning

Vill ni ha hjälp med att skapa en mer inkluderande miljö på er arbetsplats? Behöver ni inspiration, vidareutbildning eller handledning i er interna/externa kommunikation?

Aida är en trygg föreläsare inom det normkritiska fältet och ämnen som rör inkludering, demokratifrågor, kommunikation och mångfald. De utbildningar, arbets- och livserfarenheter som Aida har, har gjort henne till en unik, pedagogisk, rolig och stark talare och utbildare.

Aida har en akademisk bakgrund som Kriminolog, vilket hon använder sig av i utbildningssammanhang. Inte minst för att förklara och beskriva olika fenomen som skapar normer och avvikelser, liksom hur dessa i förlängningen påverkar värderingen av människoliv.

Med sin passion för TV- och filmproduktion är Aida också väl insatt i hur representation har en avgörande roll i hur vi människor ser oss själva gentemot våra medmänniskor och vår omvärld.

Aida åtar sig uppdrag från företag, föreningar, organisationer och myndighet och kan anlitas för bland annat:

Föreläsning
Utbildning
Work-shop
Handledning/processledning
Rådgivning
Normkritisk läsning


 
Aida har förmåga att anpassa nivå och tilltal efter gruppens förkunskap utan att kompromissa budskapets skärpa, tyngd och allvar. Hon levererar kunskap med intelligent humor. Utbildningsdagen skapade nya och fördjupade insikter och upplägget passade en kulturinstitution perfekt.
— Annette Taranto, sakkunnig i mångfald och tillgänglighet på Scenkonst Sörmland